РадиоКот :: радиоприемник "Тонмайстор"
Например TDA7294

РадиоКот >Чердак >

Теги статьи: РадиоприемникДобавить тег

радиоприемник "Тонмайстор"

Автор: Иван Кирилов, ikirilov@abv.bg
Опубликовано 16.07.2013
Создано при помощи КотоРед.


Радиоприемник „Тонмайстор“

 

 

 

 

 


Радиоприемникът е линеен и е предназначен за приемане на дълги (150 – 430 kHz) и средни (520 – 1600 kHz) вълни. Състои се от един LC паралелен трептящ кръг, с помощта на който се избира желаната радиостанция, тристъпален високочестотен усилвател, амплитуден детектор и нискочестотен усилвател. Първото ВЧ стъпало е реализирано с МОС транзистор. То се характеризира с голямо входно съпротивление, ниско ниво на собствените шумове и не шунтира настройващия LC кръг. По този начин се осигурява по – голяма чувствителност и избирателност на приемника. Останалата част от ВЧ усилвателя е построена с биполярни транзистори. Между детектора и НЧ усилвателя има едно стъпало с общ колектор, което осигурява голямо товарно съпротивление на детектора и играе съгласуваща роля между ВЧ и НЧ части на приемника. Бобинатаe навита  върху феритна пръчка, дълга22 см. Тя е обща за двата обхвата. На дълги вълни се приема с цялата бобина, а при приемане на средни вълни по – голямата част от навивките се дават накъсо. За осигуряване на по – голямо качество на бобината се използва литцендрат. Всички проводници на литцендрата трябва да се запоят иначе той губи свойствата си. Навива се навивка до навивка.                                

 

Дължината на цялата бобина е 7.3 см., а на частта за средни вълни е 2.3 см. За точното нагласяване на индуктивността бобината не се навива директно върху пръчката, а върху хартиен пръстен, с който се премества по дължината на пръчката. Когато бобината е в средата на феритната пръчка индуктивността й е най – голяма. Добре е да се разполага с уред за измерване на индуктивността. Освен чрез преместване на бобината по дължината на пръчката индуктивността й може да се изменя и чрез изменение на броя на навивките. Феритната антена не трябва да се закрепва с проводници. Те представляват навивки накъсо и силно влошават качествата й. Закрепва се с непроводящ материал – ластик, гума, пластмаса. Разполага се най – малко на 3 см. от метални части. Феритната антена се монтира хоризонтално, защото реагира на магнитната съставяща на електромагнитното поле. Магнитната съставяща има хоризонтална насоченост, за разлика от електрическата, която е с вертикална насоченост. С феритната антена се постига добро съотношение сигнал/шум, защото тя има насочено действие. Това е важно при приемане в среда с високо ниво на смущенията каквато е градската среда. Феритната антена респ. целият радиоприемник  не се монтира в метална кутия, защото тя има поглъщащо радиовълните действие. С оглед на миниатютизацията на радиоприемника се използва променлив кондензатор,подобен на тези от снимката, на който двете секции се свързват паралелно. Общият капацитет на секциите е в границите 10 – 540 pF. За ориентировъчно изчисление на необходимата индуктивност се използва формулата:

L = 25300 / (F2min . Cmax), където:

L – индуктивност, uH;

F2minквадратът на най – ниската честота от приемания обхват, MHz;

Cmax максималният капацитет на настройващия кондензатор, pF.*

*Към капацитета Cmax трябва да прибавим и собствения капацитет на бобината, напр. 20 pF. За да се намали  собствения капацитет на бобината тя трябва да се навие на няколко секции по дължината на феритната пръчка и да се използва кръстосана плетка. Това усложнява изработката й.

Високочестотната част на приемника е монтирана върху двустранно фолирана универсална печатна платка. Задната част на платката се свързва с общия проводник и служи като екран за предотвратяване на самовъзбъждането. Радиочастите се разполагат на платката така, че изходът на предходното стъпало и входът на следващото да са разположени максимално близо. От друга страна не трябва изходът на всяко стъпало да е близо до входа на същото или до входовете на предишните, защото това ще доведе до самовъзбуждане на цялата конструкция. Не бива да се допуска използването на дълги проводници, както и кръстосване на проводници поради същата причина. В разработената от мен ВЧ част на приемника съседни квадратчета от платката са съединени с припой вместо използване на проводници. Нискочестотният усилвател е саморъчно сглобен кит, закупен от магазина. Като недостатък на НЧ част може да се посочи претоварването й при максимално отворен регулатор на звука при приемане на силен сигнал. Приемникът се захранва посредством 9 волтова акумулаторна батерия с капацитет 220 ma/h. Тя осигурява на приемника работоспособност 6 – 8 часа. Автономното захранване осигурява възможност приемникът да се насочи по посока на най – силния сигнал. При захранване на приемника от електрическата мрежа, дори и при добро филтриране на напрежението, се получава по – високо ниво на шумовете. Приемникът работи добре в железобетонна жилищна сграда. През деня се приема местната радиостанция, а през нощта и чуждестранни. На сайта www.predavatel.comможе да се види честотата на средновълновия предавател на БНР в съответния регион на страната. На дълги вълни предавателят е само един в цялата страна. Приемникът е монтиран в кутия от абонатен високоговорител „Тонмайстор“.

Електрическа схема на радиоприемник „Тонмайстор“

 


C1 10-540pF                            C11 2200 uF/ 16V                               R5 10 kΩ                                  T3 BFR96 или КТ315А

C2 10 uF/ 16V                            C12 3.3 uF/ 16V                                  R6 4.7 kΩ                             T4 1Т313А или ГТ309А

C3 10 nF                                      C13 6.8 nF                                            R7 2 kΩ                                    T5КТ315А

C4 10 nF                                      C14 100 uF/ 16V                                R8 82 kΩ                                  ИС1 TA7368P

C5 10 nF                                      C15 470 uF/ 16V                                R9 160 kΩ                               Вг 8 Ω/ 3W

C6 10 uF/ 16V                            C16 100 uF/ 16V                                R10 5.1 kΩ                               Д1 Д9Б

C7 10 nF                                      R1 3 kΩ                                               R11 10 kΩ

C8 1 nF                                        R2 7.5 kΩ                                            R12 10 kΩ

C9 1 nF                                        R3 2 kΩ                                               T1 КП305И

C10 10 nF                                     R4 20 kΩ                                             T2 BFR91или КТ316А

 

СТОК -            ДРЕЙН

ИСТОК - СОРС         

ЗАТВОР - ГЕЙТ        

КП305                                         КОРПУС – ПОДЛОЖКА – свързва се с общия проводник

КТ315                                                             1Т313

 

           

КТ316                                                 ГТ309                                     

 

 

BFR 91, BFR96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.София

20.04.2013г.

 

                                                             


Файлы:
статия


Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

4 3 51
2 0 2

Эти статьи вам тоже могут пригодиться: